A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ghiuopopp[09[ơ-ơ-0hjkkliil

- Ông Lê Hoàng Vi : Tham mưu xây dựng văn bản ban chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp tình hình phòng chống dịch ở các lớp, đồng thời tổng hợp tình hình từ các thành viên Ban chỉ đạo, báo cáo HT theo dõi, chỉ đạo.

- Bà Nguyễn Thị Thúy Luận : Phụ trách hướng dẫn các loại hồ sơ tài chính thuộc nguồn kinh phí liên quan đến công tác phòng chống dịch gây ra. Theo dõi diễn biến sức khỏe của học sinh, cập nhật vào sổ khám sức khỏe của học sinh.

5. GVCN các lớp xây dựng kế hoạch để triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch đối với học sinh, phụ huynh lớp phụ trách. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với phụ huynh để nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh của lớp. Hằng ngày báo cáo kịp thời tình hình của lớp cho phân hiệu trưởng và GV trực tuần để báo cáo về cho lãnh đạo, GV, nhân viên – thành viên của Ban chỉ đạo được phân công theo dõi giúp hiệu trưởng nắm bắt tình hình và chỉ đạo phòng chống kịp thời.

Trên đây là bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, yêu cầu các thành viên được phân công nghiêm túc triển khai thực hiện.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết